A kft alapítás és a cégbíróság

Kft alapítás

Kft alapítás

Egy kft alapítása esetén cégbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő érkezésekor a cég az azonosítására, illetve valamennyi más cégtől való megkülönböztetésére alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől kezdődően az iratain fel kell tüntetnie. A cégbíróság az érintett szervezetektől  az erre a célra létrehozott elektronikus rendszer útján beszerzi, és ezáltal a cégjegyzékben rögzítésre kerül a cég adószáma (ideértve a közösségi adószámot is), valamint statisztikai számjele. Szerződésminta alkalmazása esetén a kérelem benyújtását követő 1 órán belül a jogi képviselő a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítványt kap. A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz. A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során hozott végzéseket. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. A kft alapítás jogi lépéseit bízza szakemberekre, hívja a topcegalapitas.info oldalon található telefonszámot!