Előadás után human anatomy app használata.

human anatomy app

human anatomy app

Ha egy human anatomy előadást meg akarjuk érteni, át kell látnunk a szerkezeti felépítését. Ez sokszor rendkívül nehéz, főleg bizonyos egyetemeken. A legtöbb előadót nem érdekli, hogy aki majd az előadásából tanulni szeretne, mennyire képes azt átlátni. Egy jó előadás mindig az előadás vázlatával kezdődik. Ez az egyetemeken szinte mindenhol – kivétel nélkül – hiányzik. Mindenesetre, ha valahogy tudunk egy vázlatot csinálni az előadáshoz, akkor már jó úton járunk a megértés felé. Segíthet az előadóra való figyelés is, és itt nem elsősorban arra gondolok, hogy felvesszük az előadás fonalát. Itt ugyanis ugyanez a helyzet, mint az előadási diáknál. Az előadók többsége nem különösebben zavartatja magát, ha senki nem érti azt, amiről ő beszél. A jegyzetek áttekintésére a lehető leghamarabb kerüljön sor, mert ilyenkor még emlékezetből ki lehet egészíteni olyan információkkal, amiket nem írtunk le, és a human anatomy megértése könnyebb az rfanatomy.net oldalról letölthető human anatomy app segítségével.