Hónap: 2015 február

Viszonylagos kizáró ok

Ez alatt a védjegytörvényben meghatározott olyan okokat értjük, amelyek ellentétben állnak más személyek időrendi sorrendben korábban megszerzett vagy birtokolt jogaival. A kizáró okokat vizsgálhatják hivatalból, vagy felszólalás esetén.
A magyar jog szerint (1969. évi IX. törvény 3. §)” azonos vagy hasonló áruk tekintetében nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amennyiben:
•    hivatalosan elfogadott ellenőrzési, szavatossági, hitelesítési jegyből, bélyegből vagy ezek utánzatából áll;
•    korábban más javára védjegyoltalom alatt állott, az oltalom lemondás vagy megújítás hiánya miatt megszűnt és a megszűnés óta két év még nem telt el;
•    másnak védjegyoltalom alatt álló vagy korábbi elsőbbséggel bejelentett védjegyével vagy másnak ténylegesen használt, de nem lajstromozott megjelölésével azonos vagy ahhoz az összetéveszthetőségig hasonlít;
•    szabadalmazott növény- vagy állatfajta neve.\”
Az 1997. évi XI. törvény (védjegytörvény) 4-6. §-a sorolja fel a viszonylagos kizáró okokat.  Azonban ezen okok   kivizsgálására csak felszólalás esetén kerül sor.

A 4. § szerint nem részesülhet védjegyoltalomban:
•    az azonos áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a korábbi védjeggyel azonos későbbi elsőbbségű megjelölés;
•     a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegyKépernyőfotó 2015-02-19 - 11.58.34 azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt;
•    eltérő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a belföldön jó hírnevet élvező korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló későbbi elsőbbségű megjelölés, ha annak alapos ok nélkül történő használata a jó hírű védjegy megkülönböztető képességét vagy hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasználná.
Az 5. § szerint szintén nem részesülhet védjegyoltalomban az a megjelölés, ahol:
•    amely másnak személyhez – különösen névhez, képmáshoz – fűződő korábbi jogát sértené;
•    amely más korábbi szerzői vagy iparjogvédelmi jogába ütközne, ideértve a növény-fajta nevével való ütközést is.
•    a megjelölés, amelyet más lajstromozás nélkül korábbtól fogva ténylegesen használ belföldön, ha a megjelölésnek a korábbi használó hozzájárulása nélkül történő használata jogszabályba ütközne; valamint
•    azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a megjelölés, amely egy olyan védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, amelynek oltalma korábban lejárat miatt megszűnt, ha a megszűnés óta 2 év még nem telt el, kivéve, ha a korábbi védjegyet nem használták a 18. § előírásainak megfelelően.
Mindezen felül a védjegyoltalom köréből akkor is ki van zárva a megjelölés, ha a képviselő vagy az ügynök saját nevében jelentette azt belajstromozásra, a jogosult engedélyének hiányában. Ez alól jelent kivételt, amennyiben a képviselő vagy ügynök igazolni tudja, hogy helyénvaló volt az által lefolytatott eljárás.

No Comments

Családfakutatás profi hazai csapattal

Képernyőfotó 2015-02-18 - 9.49.56Az utóbbi időben egyre több embert érdekel a családfakutatás, melynek legfontosabb forrásai a különböző anyakönyvek és a különböző összeírások. Ezek a keresztelési, házassági és halotti anyakönyvek több évszázadra visszamenőleg állnak rendelkezésre, ezek feldolgozásával készülhet el a családfa. Persze ezek csak kiindulási alapként szolgálnak, további kutatásra van szükség az apróbb részletek jobb megismerése érdekében. A kutatás megkezdése előtt mindenképpen érdemes a lehető legtöbb információt begyűjteni a családtagoktól, hiszen nagyon sok fontos adat lapul a nagymama Bibliájában vagy más, számára fontos könyvben. Ebben biztosan megtaláljuk a családtagok nevét, életének fontosabb időpontjait, helyszíneit és vallását is. A kiinduló anyag átadása után a családfa kutatók az egyéni igényeket figyelembe véve általában 4-10 hét alatt végeznek, de előfordulhat az is, hogy akár fél évig is eltart a megfelelő dokumentumok beszerzése, a családfa összeállítása és családfa szerkesztő programmal történő művészi megrajzolása.

No Comments